Brass Fitting ข้อต่อทองเหลือง

สมหวังทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์ทุกชนิด ของแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ รวมทั้งข้อต่อทองเหลือง (Brass Fittings) หรือจะเรียก ฟิตติ้งทองเหลือง ทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย เช่น ข้อต่อตรง, ข้องอ, ข่อต่อ 3 ทาง, ข้อต่อ 4 ทาง, นิปเปิ้ลตัวเมีย-ตัวผู้, หัวแฟลย์, สวมสายยาง, ตาไก่ ชนิดต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานของลูกค้า และเรายังให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อต่อทองเหลือง ให้ใช้ได้เหมาะสม คุ้มค่ากับงานต่างๆ ด้วย

ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 ข้าง ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 ข้าง ข้อต่อหางปลาไหลเกลียวนอก ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 ข้าง
 ข้อต่อทองเหลือง-ตรงเกลียวนอก-นอก ข้อต่อทองเหลือง-ตรงเกลียวใน-ใน  ข้อต่อทองเหลืองหางปลาไหล-เกลียวนอก  ข้อต่อทองเหลือง ต่อตรงเกลียวนอก-ใน
ปลั๊กต่ออุดหกเหลี่ยม ข้องอ เกลียวใน-เกลียวนอก ข้องอ เกลียวใน-เกลียวใน สี่ทาง-เกลียวใน
 ข้อต่อทองเหลือง-ปลั๊ก-ต่ออุดหกเหลี่ยม  ข้อต่อทองเหลือง-ข้องอ เกลียวใน-เกลียวนอก  ข้อต่อทองเหลือง-ข้องอ เกลียวใน-เกลียวใน  ข้อต่อทองเหลือง-สี่ทาง-เกลียวใน
บูทชิ่งเกลียวนอกใน สามทาง-เกลียวใน หมวกอุดเกลียวใน ข้อต่อตรง-ตาไก่-เกลียวนอก
 ข้อต่อลดเหลี่ยม-บูทชิ่ง เกลียวนอก-ใน   ข้อต่อทองเหลือง-สามทาง-เกลียวใน ข้อต่อทองเหลือง-หมวกอุดเกลียวใน  ข้อต่อตรง-ตาไก่-เกลียวนอก 
ข้อต่อตรง ยูเนี่ยน-ตาไก่ 2 ข้าง ข้อต่อ 3 ทาง-ตาไก่ตรง-เกลียวกลาง ข้อต่องอ-ตาไก่-เกลียวนอก ข้อต่อ 3 ทาง-ตาไก่ 3 ข้าง
ข้อต่อตรง ยูเนี่ยน-ตาไก่ 2 ข้าง ข้อต่อ 3 ทาง-ตาไก่ตรง-เกลียวกลาง ข้อต่องอ-ตาไก่-เกลียวนอก ข้อต่อ 3 ทาง (ตาไก่ 3 ข้าง)
ข้อต่อตรงตาไก่เกลียวใน ข้องอ-ตาไก่ 2 ข้าง ข้องอ45 องศา ตาไก่เกลียวนอก  ข้อต่อตรงเสียบสาย-เกลียวนอก
ข้อต่อตรง ตาไก่-เกลียวใน ข้อต่อทองเหลือง ข้องอ-ตาไก่ 2 ข้าง ข้องอ 45 องศา-ตาไก่-เกลียวนอก  ข้อต่อตรงเสียบสาย-เกลียวนอก
ข้อต่องอเสียบสายเกลียวนอก ข้อต่อตรงเกลียวนอกแฟลย์นอก ข้อต่อBrassfitting ข้อต่อBrassfitting 3 ทาง
 ข้อต่องอ-เสียบสาย-เกลียวนอก ข้อต่อตรง-เกลียวนอก-แฟลย์นอก  ข้อต่อตรง-ยูเนียน-ขันอัดสายลม   ข้อต่อตรง-สามทาง-ขันอัดสายลม 
 ข้อต่องอเกลียวนอกแฟลย์นอก ข้อต่อ3ทางเกลียวนอก ข้อต่อตรง ยูเนียนแฟลย์ ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวนอก
 ข้อต่องอ-เกลียวนอก-แฟลย์นอก  ข้อต่อ 3 ทาง-เกลียวนอก  ข้อต่อ-ตรง (ยูเนียนแฟลย์)  ข้อต่อทองเหลือง-สามทาง-เกลียวนอก
ข้อต่อสามทางเกลียวนอกแฟลย์ ตัวอุดเกลียวนอก ข้องอสวมสายยางหางปลาเกลียวนอก ข้อต่อ 3 ทางหางปลาไหล -Tube T
 ข้อต่อ 3 ทาง-เกลียวนอก-แฟลย์  ตัวอุด-เกลียวนอก ข้องอสวมสายยาง-หางปลา-เกลียวนอก  ข้อต่อทองเหลือง 3 ทางหางปลาไหล -Tube T
 ข้อต่อทองเหลืองสามทางหางปลาไหล Tube Y ข้อต่อทองเหลือง-4 ทางหางปลาไหล  ข้อต่องอ-เกลียวนอก 2 ข้าง ข้อต่อทองเหลืองหางปลาไหล
 ข้อต่อทองเหลือง 3 ทางหางปลาไหล-Tube Y  ข้อต่อทองเหลือง-4 ทางหางปลาไหล  ข้อต่องอ-เกลียวนอก 2 ข้าง  ข้อต่อทองเหลือง-หางปลาไหล
แหวนตาไก่ทองเหลือง สวมสายยางเกลียวใน (หางปลา-เกลียวใน) ข้อต่อBrassfitting ฝาครอบตาไก่
 แหวนตาไก่ทองเหลือง  สวมสายยาง-เกลียวใน (หางปลา-เกลียวใน)  ข้องอ 45 องศา-เกลียวนอก ฝาครอบตาไก่ 
 เสียบท่อลมทองเหลือง  ฝาแฟลย์ร้อยรูแป๊บ    
 เสียบท่อลมทองเหลือง  ฝาแฟลย์ร้อยรูแป๊บ    


สินค้าอุปกรณ์ Pneumatic ทุกชนิดมีจำหน่าย และพร้อมจัดส่ง สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราได้ทันที
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า 
Fontal หรือสินค้าอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการจากทุกหมวดหมู่ ซึ่งได้แบ่งไว้ตามประเภทสินค้า
จากนั้นสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสั่งสินค้า หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ได้

ordercontact


Visitors: 50,319