Check Valve

Check Valve

Additional Equipment — Check Valve Features:
Connect cylinder and valve to stop cylinder halfway, preventing
adverse effect by leak in valve

Check Valve
・S Series
・ST Series


  • 01_S-series.jpg
    Check ValveS SeriesConnect cylinder and valve to stop cylinder halfway, preventing adverse effect by leak in valve

  • 02_ST-Series.jpg
    Double Pilot Check ValveST SeriesConnect cylinder and valve to stop cylinder halfway, preventing adverse effectby leak in valve

สินค้าอุปกรณ์ Pneumatic ทุกชนิดมีจำหน่าย และพร้อมจัดส่ง สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราได้ทันที
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า 
Fontal หรือสินค้าอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการจากทุกหมวดหมู่ ซึ่งได้แบ่งไว้ตามประเภทสินค้า
จากนั้นสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสั่งสินค้า หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ได้

Visitors: 50,319