มารู้จักกับ ระบบนิวเมติกส์ (Pneumatic) กันก่อนดีกว่า

 

pneumatic system คืออะไร
     
นิวเมติกส์ (Pneumatics) อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการศึกษาและประยุกต์ ในการนำอากาศอัดให้เครื่องกลได้ขับเคลื่อน
คำว่า นิวเมติกส์ นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ จากคำว่า “Pneuma” หมายถึง ก๊าชที่มองไม่เห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำอากาศอัดไปใช้
และ 
จัดการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากของไหลให้เป็นพลังงานกล

                     ตัวอย่างอุปกรณ์นิวเมติกส์ ที่นิยมใช้ทั่วไปในระบบอุตสาหกรรม

Valve       Vale  คืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของ ของไหลต่างๆ ใช้ควบคุม เปิดปิด ท่อลม ก๊าซหรือของเหลวต่างๆ
 AirCylinder      Air cylinder คือกระบอกลม หรือกระบอกสูบ เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงาน ในรูปแบบความดันลม เคลื่อนที่ให้เป็นพลังงานกล
 Gripper      Gripper คือประเภทหนึ่งของกระบอกลม ใช้หยิบจับอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบสูญญากาศ นิวเมติกส์ หรือระบบไฟฟ้า
 Hi-rotor      Hi-rotor คืออุปกรณ์กระบอกลมอีกแบบหนึ่ง ที่ทำงานโดยใช้การหมุน หรือแรงบิด
 Shock Absorber      Shock Absorber คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวลดแรงกระแทกต่างๆ ในการทำงาน ระหว่างอุปกรณ์ และชิ้นงานนั้น
 Air Preparation Equipment      Air Preparation Equipment คืออุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่ในการกรองลมอัดให้สะอาด หรือชุดกรองลมดักน้ำ (F.R.L Combination)
     ที่จะปรับปรุงคุณภาพของลม (compressed Air) หรือปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน
       โดยวัตถุประสงค์หลักของระบบนั้นก็เพื่อให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ (Automation) เพื่อประหยัดแรงงานคน เนื่องจากระบบนิวเมติกส์นี้
มีจุดเด่นหลายประการเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้า
ซึ่งมีข้อดี ได้แก่

- โครงสร้างของอุปกรณ์ แต่ละชนิดที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
- มีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ต่ำ
- การดูแล บำรุงรักษาทำได้ง่าย
 
ข้อมูลจาก  wikipedia


สินค้าอุปกรณ์ Pneumatic ทุกชนิดมีจำหน่าย และพร้อมจัดส่ง สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราได้ทันที
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า 
Fontal หรือสินค้าอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการจากทุกหมวดหมู่ ซึ่งได้แบ่งไว้ตามประเภทสินค้า
จากนั้นสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสั่งสินค้า หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ได้

ordercontact


Visitors: 50,315