SOLENOID VALVE ครับ

Solenoid Valve (โซลินอยด์วาล์ว) คือ วาล์ว หรือสวิตช์ควบคุมทิศทาง ประกอบด้วยการใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วในการทำงาน
โดยสามารถแบ่งได้ตามประเภทการใช้งานคือ โซลินอยด์วาล์วน้ำ, โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค, โซลินอยด์วาล์วลม, โซลินอยด์วาล์วแก๊ส
หลักการทำงานโดยการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวด ซึ่งเป็นการสร้างสนามแม่เหล็ก จากนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกลที่เปิดหรือปิดวาล์วชนิดของวาล์ว

ชนิดของวาล์วนั้นจะเขียนเป็นตัวเลข เช่น 2/2, 3/2,4/2 และ 5/3 ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวนั้นจะมีความหมายที่แตกต่างกัน

ตัวเลขตัวแรก หมายถึง จำนวนทางเข้าออกของวาล์ว เป็นการแจ้งให้ทราบว่าวาล์วนั้นๆ มีจำนวนทางเช้าออกหรือมีกี่รู (port)
ตัวเลขตัวที่สอง หมายถึง จำนวนสถานะหรือจำนวนตำแหน่ง (position) ของวาล์ว
เช่น วาล์ว 2/2 นั้นจะหมายความว่า วาล์วตัวนี้ มีทางเข้าออก 2 ทาง และมี 2 สถานะ คือปิดและเปิด ส่วนวาล์ว 5/2 คือวาล์วที่มีทางเข้าออก 5 ทาง และมี 2 สถานะ เป็นต้น


การทำงานของโซลินอยด์วาล์ว แต่ละแบบนั้น โดยทั่วไปมีการควบคุมการทำงาน 3 ระบบ คือ

1. ระบบเปิดปิดโดยตรง (Direct acting)
คือโซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ที่มีระบบการทำงานแบบเปิดปิดโดยตรงนั้น
จะมีทางเข้าและ ทางออกหนึ่งทางซึ่งมีซีลอยู่ปลายด้านล่างทำหน้าที่เปิดและปิดทางผ่าน
ของของไหลเมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าหรือหยุดจ่ายไฟที่คอยล์ของวาล์ว

2. ระบบเปิดปิดทางอ้อม (Pilot control)
ระบบการทำงาน วาล์วเปิด-ปิดโดยอาศัยหลักการความต่างของความดัน คือมีการจ่ายไฟเข้าคอยล์เพื่อให้ Plunger ยก Pilot Seal
ขึ้นทำให้ของเหลวที่อยู่ด้านบนของแผ่นไดอะแฟรมไหลผ่านซึ่งจะทำให้ความดันด้านบนแผ่นไดอะแฟรมลดลงต่ำกว่าความดันของของไหลที่ไหลเข้ามา
จึงทำให้แผ่นไดอะแฟรมยกขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดการเปิดของวาล์ว


3. ระบบลูกผสม (Combined Operation)
ระบบการทำงานแบบลูกผสมนั้น จะมีทางเข้าและทางออกหนึ่งทาง การเปิดรูผ่านหลัก (orifice) ซึ่งอยู่ภายในตัววาล์วนั้น
เป็นการผสมผสานทั้งการทำให้ความดันของพื้นที่ด้านบนและ ด้านล่างของแผ่นไดอะแฟรมเสียสมดุลย์บวกกับแรงที่ทุ่น (plunger)
ของโซลินอยด์วาล์วช่วยออกแรงยกแผ่นไดอะแฟรมโดยตรงด้วย การทำงานหลักๆของแผ่นไดอะแฟรมก็เหมือนกับระบบ
เปิดปิดทางอ้อมจะต่างก็ตรงที่ว่าแม้จะมีความดันขาเข้าเพียงน้อยนิดวาล์วก็สามารถเปิดได้ด้วยแรงยกของทุ่น (plunger)

 

สินค้าอุปกรณ์ Pneumatic ทุกชนิดมีจำหน่าย และพร้อมจัดส่ง สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราได้ทันที
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า 
Fontal หรือสินค้าอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการจากทุกหมวดหมู่ ซึ่งได้แบ่งไว้ตามประเภทสินค้า
จากนั้นสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสั่งสินค้า หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ได้

ordercontact
Visitors: 50,319